1 - נחל ימין, מראה כללי.
2 - הערוץ לפני תחילת ההתחתרות.
3 - גבים מלאים בערוץ.
4 - ה"גשר".
5 - ה"גשר" מצד שני.
6 - הדיונה הגדולה.
7 - מעוק וגב בערוץ הנחל.
8 - המפל הגדול של מחל ימין.
9 - הגב בתחתית המפל הגדול.